การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 6/2565 ณ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี นางสุภารีย์ โพนเงิน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3