การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น 12 และรุ่น 13 ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี วันที่ 2

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ “พลิกโฉมวิชาชีพครูเพื่อคุณภาพการศึกษาที่ดีกว่ากับ ก.ค.ศ.” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น 12 และรุ่น 13 ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี วันที่ 2 สพป.สกลคร เขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สน.3 /ผอ.กลุ่มบุคคล /ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา /ผู้บริหารสถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์/ครูและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการบรรยายดังกล่าว เพื่อนำไปเผยแพร่การปฏิบัติสู่บุคลากรในสังกัดต่อไป

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3