การประชุมมอบโนบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุมมอบโนบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ ได้มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผน ในการรับนโยบายที่เกี่ยวข้องมาสรุปเพื่อวางแผน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้สอดรับ สอดคล้องกับบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในด้านบริหารการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นประสิทธิภาพของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เป็นสำคัญ

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3