นายนรงณ์ เห็นหลอด ผอ. สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การนำเสนอผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมไมตรีจิต

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
นำโดย นายนรงณ์ เห็นหลอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การนำเสนอผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 เพื่อเป็นนำเสนอผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำเสนอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ต่อสาธารณะชนได้รับทราบในการดำเนินงานตามนโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
ตามระเบียบบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3