นายนรงณ์ เห็นหลอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการจัดแนวทางการบริหารจัดการอัตรา จ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายนรงณ์ เห็นหลอด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการจัดแนวทางการบริหารจัดการอัตรา
จ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเติมเต็มคุณภาพที่เป็นข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
จึงต้องดำเนินการบริหารจัดการบุคลากรผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน และบูรณาการ
ในการลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จึงจัดทำแผนการบริหารจัดการธุรการโรงเรียน ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 60 คนลงมา ซึ่งมีจำนวนสถานศึกษา
ที่มี 60 คนลงมา มีจำนวนทั้งสิ้น 23 แห่ง และมีอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 10 อัตรา

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3