การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่ 96/2567 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย โดยมี นายนรงณ์ เห็นหลอด ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนดพร้อมทั้งจัดลำดับตามผลการประเมินและพิจารณากลั่นกรองการย้ายก่อนนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พิจารณาต่อไป

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3