เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางไพวรรณ สุพรมอินทร์ ข้าราชการครูโรงเรียนชุมชนบ้านมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางไพวรรณ สุพรมอินทร์ ข้าราชการครูโรงเรียนชุมชนบ้านมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3 สมาชิกเลขที่ 077 เสียชีวิต เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล บ้านเลขที่ 133 หมู่ที่ 1 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3