เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และเจ้าหน้าที่งานบุคคล รับข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 24 ราย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยนายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และเจ้าหน้าที่งานบุคคล รับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในการเข้ารายงานตัวพร้อมกรอกทะเบียนประวัติ ในการนี้ นายทินกร ได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ จำนวน 24 คน ว่า “ในนาม สพป.สกลนคร เขต3 ยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านที่มาเป็นกำลังเสริมด้านการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3 ถือเป็นหน่วยงาน
ในการประสานงานระหว่างโรงเรียน พร้อมทั้งออกตรวจเยี่ยม กำกับติดตามด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงขอให้ครูที่บรรจุใหม่ทุกท่านในใช้โอกาสที่ได้รับในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถที่มี มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาของนักเรียนเป็นหลัก โดยให้ดูแบบอย่างการปฏิบัติงานของคุณครูรุ่นพี่ที่ทำงาน พร้อมขอคำปรึกษาจากผู้บริหารสถานศึกษา ในการจัดแผนการเรียนการสอนที่ดี ศึกษาระเบียบกฎเกณฑ์ที่มีการสั่งการให้ทันเหตุการณ์ ดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี”  

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3