ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรับย้าย รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรับย้าย รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

รายละเอียดตามประกาศ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ file download kru

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3