เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธาน -การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -การประชุมกำหนดตำแหน่งเพื่อบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 -การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธาน -การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -การประชุมกำหนดตำแหน่งเพื่อบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 -การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3