โรงเรียนบ้านนาแต้ ดำเนินการโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท ในช่วงลดเวลาเรียน

โรงเรียนบ้านนาแต้ ดำเนินการโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
📚การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท ในช่วงลดเวลาเรียน
✏️กิจกรรมที่ 1 การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด โดยกลุ่ม เพทาย
วันที่ 13 พ.ย. 60 เรียนรู้เรื่องมาตรฐาน GMP และกระบวนการผลิตน้ำดื่มเบื้องต้น
โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นวิทยากร

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3