17 มิถุนายน 2565 พิธีมอบจักรยานแก่นักเรียนในสังกัดอำเภอวานรนิวาส โดยแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสกลนคร ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส

17 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 จัดพิธีมอบจักรยานแก่นักเรียนในสังกัดอำเภอวานรนิวาส โดยแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสกลนคร ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส โดย นางสาวจิราภรณ์  เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธี ในการมอบจักรยานและถุงยังชีพให้กับนักเรียนในสังกัด  สพป.สกลนคร เขต 3 จำนวน 8 ราย

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่นี้ https://drive.google.com/drive/folders/18N2vcVnrcYFGdnxj7XNW3cNyY2mo9Kke?usp=sharing

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3