การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2566

เมื่ออังคาร วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร โดยเป็นการ สรุปผลการนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส , ประกาศสมาชิกถึงแก่กรรม ช.พ.ค.-ช.พ.ส. การจ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิกถึงแก่กรรม ช.พ.ค. ประจำเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 การจ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิกถึงแก่กรรม ช.พ.ส. ประจำเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ประจำเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. ประจำเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 การดำเนินโครงการครูช่วยครู ประจำปี 2566 แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้แทนเครือข่ายการให้บริการ

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3