ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดฯ ณ โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม และโรงเรียนบ้านอินแปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดฯ ณ โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม และโรงเรียนบ้านอินแปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นการตรวจดำเนินการตรวจเยี่ยม ตรวจสอบสภาพโดยรอบ เพื่อเน้นย้ำด้านความปลอดภัยของนักเรียนและครูเป็นสำคัญ การจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ อาหารกลางวัน พร้อมให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีกำลังใจในการทำงาน อันจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3