ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายธเนศ ศรีท้าว ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย โรงเรียนบ้านหนองบ่อโนนสว่าง โรงเรียนบ้านจาร โรงเรียนประชานาดอกไม้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร การออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของ สพป.สกลนคร เขต 3 ในการติดตามผลฯ เพื่อนำสู่การพัฒนา ปรับปรุง พร้อมเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ในการพัฒนาคุณภาพที่ดีให้กับ สถานศึกษาในสังกัด

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3