เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบ้านนักเรียนเกิดเหตุอัคคีภัย ด.ญ.ปรียาวดี จันทสิงห์ นักเรียนโรงเรียนบ้านดงบัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และน.ส.ศิริญาพร จันทสิงห์ มารดา ข้าราชการครูโรงเรียน บ้านดงบัง ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

ด้วยในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ได้รับแจ้งจาก นางบุญช่วย พันธ์เสนา ผอ.ร.ร.บ้านดงบัง อ.คำตากล้า จ.สกลนคร แจ้งเหตุบ้านพักอาศัยของ ด.ญ.ปรียาวดี จันทสิงห์ นักเรียนชั้น ป.2 และ น.ส.ศิริญาพร จันทสิงห์ (มารดา) ครู ร.ร.บ้านดงบัง ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนเสียหายบริเวณส่วนหน้า ซึ่งตั้งเป็นร้านค้าจำหน่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เมื่อเวลา 20.00 น.ของวันที่ 28 มกราคม 2562 สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร บ้านเลขที่ 40 ม.11 อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
เบื้องต้น ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพป.สน.3 จำนวน 5,000 บาท พร้อมเปิดรับเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กนักเรียนฯ บัญชี “กองทุนดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3” ธนาคารออมสิน เลขที่ 020218766218 และช่วยเหลือครูในสังกัด สพป.สน.3 ชื่อบัญชี “น.ส.ศิริญาพร จันทสิงห์” ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 444-0-58975-8 ในการนี้ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้กำชับเน้นย้ำไปยังผู้บริหารสถานศึกษาในการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ในการเฝ้าระวังเหตุไฟไหม้ที่จะมักเกิดขึ้นในช่วงนี้ และเร่งการรายงานเหตุให้ สพป.สกลนคร เขต 3 รับทราบโดยด่วน

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3