สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มอบถุงปันรัก ปันสุข ปันน้ำใจ แก่นักเรียนที่ประสบปัญหา ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) และรักษาหายแล้ว พร้อมมอบเงินดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ จากเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.สน.3

เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นางสุกัลยา ทองนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติหน้าที่ในการ มอบถุงปันรัก ปันสุข ปันน้ำใจ แก่นักเรียนที่ประสบปัญหา ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) และรักษาหายแล้ว ได้แก่ โรงเรียนบ้านตาด จำนวน 1 ราย และ โรงเรียนบ้านนากะทาด จำนวน 2 ราย ในการนี้ ได้มอบเงินดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ จากเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.สน.3 แก่นักเรียน รร.บ้านคำตากล้า จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3