เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สน.3 พร้อมคณะรอง ผอ.สพป.สน.3/ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียน” และ”พุธเช้าข่าว สพฐ.” ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สน.3

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น.นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะรอง ผอ.สพป.สน.3/ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียน” และ”พุธเช้าข่าว สพฐ.” ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สน.3 เพื่อรับชมรายการที่นำเสนอผลการดำเนินงานนโยบายสู่ห้องเรียน พร้อมนโยบายการศึกษา การแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน .

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3