การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายนรงณ์ เห็นหลอด ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายสมพงษ์ แสนโคตร รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมมอบโอวาทและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 และโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปี โดยให้ข้าราชชการใหม่ ครองตน ครองคน ครองงาน มุ่งมั่นพัฒนาความสามารถที่มีให้เด็กได้รับความรู้อย่างเต็มกำลังความสามารถที่มี การเป็นครูรุ่นใหม่จำเป็นต้องปรับตัว ปรับทัศนะคติ นำสิ่งใหม่สู่การเรียนการสอนให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3