ร่วมรับฟังการประชุมเรื่องเล่าข่าวโรงเรียน และ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2567

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายนรงณ์ เห็นหลอด ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 / ผู้อำนวยการกลุ่มและหน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุมเรื่องเล่าข่าวโรงเรียน และ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 โดยเป็นการร่วมรับชม รับฟัง นโยบายที่สำคัญ เร่งด่วน รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติ เพื่อส่งต่อและขยายผลไปยังสถานศึกษาในสังกัด ให้มีแนวทางร่วมกัน อย่างชัดเจน และรวดเร็ว พร้อมทั้ง ร่วมประชุมคณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในการวางแผนการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาในการดำเนินการ เพื่อหาแนวทางร่วมกัน ซึ่งประชุมเป็นประจำทุกสัปดาห์

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3