เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมพร้อมในการเตรียมการพิธีรับมอบห้องสมุดอาเซียน ของโรงเรียนบ้านอากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงต่างประเทศ กรมอาเซียน โดย นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นประธาน ทำการส่งมอบในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านอากาศ ในสังกัพ สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมพร้อมในการเตรียมการพิธีรับมอบห้องสมุดอาเซียน ของโรงเรียนบ้านอากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงต่างประเทศ กรมอาเซียน โดย นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นประธาน ทำการส่งมอบในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านอากาศ ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3